StartMoney Fundusz Zalążkowy

StartMoney Fundusz Zalążkowy

 
 
zapisz się
 

Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

Fundusz StartMoney - wiedza i kapitał dla innowacji.

Kim jesteśmy?

Fundusz StartMoney posiada fundusz inwestycyjny typu venture capital 8,5 mln zł. Inwestujemy do 200 tys. EUR w pomysły na biznes oraz w przedsiębiorstwa będące na wczesnym etapie rozwoju (seed, start-up).
więcej

Dobre przygotowanie pomysłu

Nasz formularz zgłoszeniowy to jedynie 12 punktów, które zawierają kluczowe obszary tematyczne i zagadnienia związane opracowaniem pomysłu. Dobre ich przemyślenie pozwoli pomysłodawcy właściwie opracować projekt biznesowy.
więcej

Najczęściej popełniane błędy

Wypełniając formularz zgłoszeniowy i opracowując projekt pamiętaj aby: koszty i przychody podawać w ujęciu realnym – tak, jak wynika to z modelu biznesowego. Unikaj przeszacowania przychodów i niedoszacowania kosztów.
więcej