StartMoney Fundusz Zalążkowy

StartMoney Fundusz Zalążkowy

 
 
zapisz się
 

Aktualności

2013-11-25

Akademia StartMoney zaprasza na bezpłatne warsztaty i szkolenia.

„Wystąpienia publiczne - Profesjonalna prezentacja naukowa”.

dwuczęściowe szkolenie w dniach 26/27 listopada (wtorek / środa)

W świecie nauki umiejętność skutecznego prezentowania swoich projektów i wyników badań naukowych to klucz do sukcesu. W trakcie dwudniowych warsztatów uczestnicy będą mieli szansę zdobyć te cenne umiejętności, przy okazji poznając swoje mocne i słabe strony w komunikacji społecznej. Uczestnicy warsztatów będą mogli skuteczniej prezentować swoje projekty, we wszystkich sytuacjach, gdzie potrzebne będzie wystąpienie z profesjonalną prezentacją projektu – podczas wystąpień naukowych, podczas branżowych konferencji oraz targów, a także na spotkaniach z potencjalnymi partnerami do współpracy, np. przedsiębiorstwami.

„Tworzenie Biznes Planu
z elementami przygotowania nowo zakładanej firmy pod pozyskanie finansowania”.

w dniu 28 listopada (czwartek) lub 5 grudnia (czwartek)

Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę z zakresu tworzenia biznes planu, wyboru modelu biznesowego dla przedsięwzięcia biznesowego oraz przygotowania nowo zakładanej firmy do pozyskania finansowania na rozwój. W ramach warsztatów oprócz wykładów są przewidziane analizy studiów przypadków, praca warsztatowa i dyskusja.

„Praktyczne aspekty tworzenia i wykorzystania własności intelektualnej
w pracy na uczelni wyższej”.

w dniu 3 grudnia (wtorek)szkolenie dla pracowników naukowych

w dniu 4 grudnia (środa)szkolenie dla doktorantów

Szkolenie będzie dotyczyło praktycznych aspektów tworzenia i wykorzystania własności intelektualnej w trakcie pracy pracowników naukowych i doktorantów uczelni wyższych. Uczestnicy zdobędą wiedzę o prawach i obowiązkach dotyczących własności intelektualnej, ich zastosowaniu w komercjalizacji wyników prowadzonych prac oraz korzyściach, jakie można odnieść z ochrony powstałej własności intelektualnej

Szczegółowy program, formularze zgłoszeniowe i 

powrót do listy