StartMoney Fundusz Zalążkowy

StartMoney Fundusz Zalążkowy

 
 
zapisz się
 

Zgłoś pomysł

Zmień koncepcję w biznes

Kto może wykorzystać kapitał naszego Funduszu StartMoney?

Pomysłodawcami, którzy mogą uzyskać od naszego funduszu kapitał na realizację pomysłów biznesowych, mogą być osoby fizyczne oraz prowadzący działalność gospodarczą (również spółki). Jest to również doskonałe źródło środków np. na wdrożenie wyników badań prowadzonych na uczelni lub w instytucie badawczym. Ponadto działająca spółka może zdecydować się wdrażać innowacyjny projekt w ramach nowej odrębnej spółki, do której wniesie innowację (jako spółka lub jako zarząd), a nasz Fundusz wniesie kapitał.

  • Liczy się przede wszystkim innowacja! – każda innowacja – produktowa, technologiczna i procesowa, organizacyjna, marketingowa.
  • Liczą się również ludzie – tak samo ważni, jak innowacja! – osoby lub zespoły oraz przedsiębiorstwa zdecydowane na wdrożenie innowacji i pomysłów na rynku, oraz otwarte na rozważenie współpracy z partnerem z kapitałem.
  • Ważny jest również kapitał! – jako brakujący element umożliwiający (w ogóle!) realizację planów biznesowych i wdrożenia pomysłów.

Jak rozpocząć współpracę?

Zapraszamy autorów pomysłów na biznes oraz przedsiębiorstwa zainteresowane uzyskaniem kapitału, z całej Polski, inwestujemy w pomysły z każdej branży. Nabór pomysłów prowadzony jest w trybie ciągłym. Pomocny do wstępnego przedstawienia pomysłu jest formularz - do pobrania ze strony Centrum Innnowacji Akcelerator Technologii oraz poniżej.

Zgłoszenie można przesłać na fundusz@startmoney.pl oraz uzyskać informacje tel. 42 635 4984, tel. kom. 508 390 709, 508 390 708.
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź, X piętro.

Jak wygląda współpraca pomysłodawcy z Funduszem StartMoney?

Preinkubacja. Oprócz kapitału nasz fundusz udziela pomysłodawcom pomocy doradczej i organizacyjnej we właściwym przygotowaniu pomysłu do założenia spółki i uzyskania inwestycji oraz uruchomienia biznesu. Ten etap jest finansowany ze środków Funduszu. We współpracy z pomysłodawcą opracowywany jest biznesplan, a także strategia wdrożenia innowacji / pomysłu, przeprowadzane są badania rynku, ekspertyzy ekonomiczne, techniczne, technologiczne, prawne itp., które mają pomysłodawcy posłużyć do lepszego rozpoznania swojej sytuacji i do stworzenia lepszych warunków do wejścia na rynek.

Podpisanie umowy inwestycyjnej i założenie spółki. Pozytywnie zweryfikowany pomysł i opracowanie wymaganych dokumentów są podstawą do założenia przez pomysłodawców spółki z naszym Funduszem. Podpisywana jest umowa inwestycyjna. Udziały w nowej firmie obejmuje pomysłodawca i Fundusz (ew. również dodatkowy inwestor z dodatkowym kapitałem - np. fundusz venture capital lub anioł biznesu). Podział udziałów zależy od konkretnego pomysłu, przy czym nasz Fundusz jako inwestor może objąć nie więcej niż 50% udziałów.

Wspólna praca w celu wdrożenia pomysłu i rozwoju spółki. Kolejny etap współpracy to rozwój biznesu w ramach powołanej spółki. Akcelerator Fundacja UŁ - jako Fundusz udziałowiec - współpracuje z autorem pomysłu i zespołem zarządzającym w zakresie realizacji celów biznesowych, i strategii oraz dla wzrostu wartości spółki. Czuwa nad pomysłem i zespołem zarządzającym w celu ewentualnego uzupełnienia jego kompetencji, pomaga w formie doradztwa, udostępnia kontakty, promuje itp. – wszystko w celu optymalnego rozwoju firmy.

Zakończenie współpracy z Funduszem jako inwestorem – wyjście kapitałowe. Nasz Fundusz po kilku latach działania firmy dokonuje tzw. wyjścia kapitałowego ze spółki – czyli sprzedaje swoje udziały w części lub w całości. Okres ten, jak i forma, są ustalone z pomysłodawcami w umowie inwestycyjnej. Może to być np. odkupienie udziałów od Funduszu przez zespół zarządzający spółką, czyli wykup menedżerski. Fundusz może również sprzedać udziały w spółce na giełdzie – głównie na rynku NewConnect. Udziały mogą zostać sprzedane innemu funduszowi, który oferuje kolejny kapitał niezbędny na następny etap rozwoju firmy.